CÔNG BỐ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU

Theo nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật vệ sinh an toàn thực phẩm: Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và đánh giá sản phẩm của mình.

  • Các loại thực phẩm cần được công bố tiêu chuẩn chất lượng:

– Phụ gia sản phẩm

– Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn

– Chất hỗ trợ chế biến sản phẩm

– Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc với thực phẩm dịch vụ công bố thực phẩm

 

  • Tổ chức, cá nhân phải công bố thực phẩm

– Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

– Đại diện công ty nước ngoài có đưa ra sản phẩm thực phẩm vào lưu thông trong thị trường Việt Nam.

 

  • Thủ tục công bố thực phẩm

– Doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn bằng “Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm” kèm theo Bản tiêu chuẩn cơ sở.

– Doanh nghiệp kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai, thuốc lá điếu, thực phẩm đặc biệt và các thương nhân nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm làm thủ tục công bố tiêu chuẩn tại Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm).

– Sản phẩm thông thường sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu có thể công bố tại Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) nếu nước nhập khẩu yêu cầu.

– Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không nêu trên nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn tại Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn hoặc cơ quan được Sở Y tế ủy quyền.

Doanh nghiệp gia hạn lại số chứng nhận sau 03 năm kể từ ngày được ký cấp số chứng nhận hoặc gia hạn.

 

  • Hồ sơ cần cung cấp

Đối với thực phẩm sản xuất trong nước:

– Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (theo mẫu).

– Bản tiêu chuẩn cơ sở.

– Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản.

– Mẫu có gắn nhãn sản phẩm.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm. Riêng nước khoáng thiên nhiên phải có thêm phiếu kết quả xét nghiệm đối với nguồn nước.

– Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với thực phẩm nhập khẩu:

– Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài.

– Tiêu chuẩn sản phẩm (Product Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập từ nước xuất xứ.

– Bản sao Hợp đồng thương mại (nếu có).

– Nhãn sản phẩm.

– Mẫu có gắn nhãn.

Các thủ tục công bố thực phẩm không phải dễ dàng đối với các doanh nghiệp mới hoạt động, doanh nghiệp còn vướng mắc các thủ tục hồ sơ liên quan tới nhà nước liên hệ ngay đến Tín Luật để được tư vấn hỗ trợ miễn phí!

 

 

 

liên hệ