- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

Do nhu cầu thay đổi của chủ sở hữu như: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, nơi ở nên nên cần thay đổi nội dung giấy chứng nhận cho phù hợp với giấy tờ hiện tại...

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khi có nhu cầu thay đổi nôi dung Văn bằng bảo hộ, ví dụ thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty thì cần tiến hành thủ tục ghi nhận sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT).

Hồ sơ cần cung cấp:

-      Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).

-      Bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh mới ghi nhận sửa đổi tên công ty hoặc địa chỉ công ty.

-      Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, ghi nhận tên cũ hoặc địa chỉ cũ.

    Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi