- Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

 

Theo qui định của pháp luật Việt Nam về Sở hữu trí tuệ hiện hành, kể từ khi đơn nhãn hiệu được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp, bất cứ bên thứ ba nào cũng có quyền thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu - có ý kiến bằng văn bản, phân tích chi tiết các lý lẽ gửi tới cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu không cấp văn bằng bảo hộ. 

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, ngăn chặn được hành vi làm giả, làm nhái, xâm phạm và đăng ký nhãn hiệu trái quy định của pháp luật. 

1. Tài liệu cần cung cấp: 

Công văn và tài liệu chứng minh căn cứ phản đối (Tín Luật sẽ tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp thực hiện việc phản đối nhãn hiệu trên cơ sở tài liệu được cung cấp). 

Ví dụ: trong trường hợp phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ thể khác vì họ đánh cắp nhãn hiệu của mình, cần phải có đơn bằng văn bản kèm với các tài liệu chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trước và ổn định của mình cùng với việc đưa ra các căn cứ chứng minh nhãn hiệu người đó đang ký là đánh cắp của mình.

 2. Thủ tục phản đối 

Sau khi nhận được Công văn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT sẽ xem xét ý kiến của bên phản đối và: 

- Ra quyết định không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) đối với nhãn hiệu bị phản đối nếu thấy đã có đủ cơ sở để giải quyết.

- Trong trường hợp cần thêm ý kiến, tài liệu của các bên, Cục SHTT có thể thông báo ý kiến phản đối tới Chủ đơn bị phản đối và ấn định thời hạn để bên này trả lời bằng văn bản. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi (trong trường hợp có trả lời), nếu xét thấy cần thiết, Cục SHTT sẽ thông báo cho bên phản đối để tiếp tục có ý kiến bổ sung. 

Cục SHTT sẽ xem xét giải quyết yêu cầu phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở các chứng cứ, lập luận của hai bên. Trên cơ sở đó, Cục SHTT sẽ ra thông báo giải quyết phản đối nhãn hiệu. 

3. Thời hạn 

Thông thường, thời gian để Cục SHTT xem xét yêu cầu phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là từ 06-09 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi