- Chuyển nhượng Giấy chứng nhận và hợp đồng li xăng

 

Chuyển nhượng giấy chứng nhận

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

Đối tượng: Quyền sở hữu toàn bộ đối với thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền của mình đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng. 

Hồ sơ cần cung cấp:

- Tờ khai (Tín Luật cung cấp).

- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu (Tín Luật cung cấp).

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc). 

Thời gian thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu: 3-4 tháng 

Lưu ý: Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung.

Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu

Li xăng là gì? Li xăng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li-xăng): là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên chuyển quyền sử dụng - thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác (Bên nhận quyền sử dụng -  thường được gọi là Bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Đối tượng: Quyền sử dụng tên thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền vẫn được tiếp quyền sử dụng hoặc được chuyển quyền sử dụng cho bên khác.

Hồ sơ cần cung cấp:

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).

- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng (theo hướng dẫn).

Thời gian thực hiện: 3-4 tháng.

 Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể được rút ngắn hơn nếu có yêu cầu cụ thể.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi