Đăng ký nhãn hiệu

[section label=”BARNER” bg=”1447″ bg_pos=”54% 94%” parallax=”7″ dark=”true” height=”600px”]

[/section]
[section label=”khái niệm” bg_color=”rgb(30, 115, 190)”]

[row label=”KHÁI NIỆM” col_bg=”rgb(30, 115, 190)” width=”full-width” custom_width=”1400px” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”197″ width=”89″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

[gap height=”84px”]

KHÁI NIỆM

Nhãn hiệu/logo được coi là “người đại diện” mang một sức mạnh tiềm tàng, trong vai trò xây dựng hình ảnh thương hiệu của một doanh nghiệp, vì vậy, để đảm bảo lợi ích lâu bền của hoạt động kinh doanh việc đăng ký nhãn hiệu là một trong những điều kiện tiên quyết. Tín Luật – Tổ chức dịch vụ Sở hữu trí tuệ cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới

 

 

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”yêu cầu” bg_color=”rgb(251, 249, 249)” mask=”angled-right” padding=”17px” height=”0px” margin=”0px” video_visibility=”visible”]

[row label=”YÊU CẦU” col_style=”divided” col_bg=”rgb(251, 251, 251)” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center” depth=”5″ depth_hover=”5″]

[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ divider=”true”]

  1. Những yêu cầu cơ bản về nhãn hiệu:

Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa được hiểu là một dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác. 

Mẫu nhãn hiệu được thể hiện bằng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh. Tại Việt Nam thường thiết kế và đăng ký 03 kiểu mẫu nhãn hiệu: Nhãn hiệu chỉ có chữ, nhãn hiệu chỉ có hình ảnh và Nhãn hiệu có cả chữ và hình ảnh kết hợp. Mẫu nhãn hiệu được thể hiện bằng màu đen trắng hoặc các màu sắc khác nhau.

 

[ux_image id=”1461″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium”]

[ux_banner height=”242px” height__sm=”99.99%” bg=”1452″ bg_size=”original”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”tài liệu cung cấp” bg_color=”rgb(30, 115, 190)” mask=”angled” padding=”47px”]

[row label=”Photo banner” style=”large” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”center”]

  1. Tài liệu cần cung cấp để đăng ký:

– Mẫu nhãn hiệu, thương hiệu, logo.

– Thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu (tên; địa chỉ; đại diện pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức).

– Danh mục nhóm sản phẩm/dịch vụ (Tín Luật sẽ phân nhóm cho khách hàng phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice).

 

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium”]

[ux_banner height=”258px” bg=”1469″ bg_size=”original”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”quy trình”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”1470″]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span__sm=”12″]

[button text=”LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ NGAY” animate=”fadeInLeft” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”https://tinluat.vn/lien-he/”]

[/col]

[/row]