LIÊN HỆ

[ux_slider]

[ux_image id=”555″]

[/ux_slider]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”24px” height=”122px” margin=”120px”]

[title style=”bold-center” text=”CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN LUẬT” tag_name=”h2″ color=”rgb(2, 54, 250)” margin_top=”20px” margin_bottom=”-2px”]

[row label=”Testimonials” col_bg=”#1e73be” width=”full-width”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ divider=”0″ align=”center” text_depth=”5″]

[testimonial image=”520″ image_width=”142″ pos=”center” name=”Mr Bao” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

TRẦN CHÂU BẢO

Hotline: 0901 000 259

Mail: bao@tinluat.vn

 

 

[/testimonial]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ text_depth=”5″]

[testimonial image=”66″ image_width=”142″ pos=”center” name=”Ms Hoang” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

NGUYỄN THỊ HOÀNG

Hotline: 0901 000 559

Mail: hoang@tinluat.vn

 

[/testimonial]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ text_depth=”5″]

[testimonial image=”523″ image_width=”142″ pos=”center” name=”Mr Thai” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

VÕ HUỲNH NGỌC THÁI

Hotline: 0901 000 759

Mail: thai@tinluat.vn

 

[gap height=”21px”]

[gap height=”20px”]

[/testimonial]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ text_depth=”5″]

[testimonial image=”540″ image_width=”142″ pos=”center” name=”Mr Tinh” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

PHAN XUÂN TÌNH

Hotline: 0901 000 959

Mail: tinh@tinluat.vn

 

 

[/testimonial]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

[testimonial image=”1125″ image_width=”120″ pos=”center” name=”Mr Trung” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

NGUYỄN HOÀNG TRUNG

Hotline: 0937 000 759

Mail: shtt.tinluat@gmail.com

 

 

[/testimonial]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

[testimonial image=”1514″ image_width=”120″ pos=”center” name=”Mr Tín” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

NGUYỄN TRUNG TÍN

Hotline: 0901 000 859

Mail:tinluat.vn@gmail.com

 

[/testimonial]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

[testimonial image=”1126″ image_width=”120″ pos=”center” name=”Ms Nhung” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

Ms Nhung

Hotline: 0984 000 759

Mail: banquyen.tinluat@gmail.com

 

[/testimonial]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

[testimonial image=”1527″ image_width=”120″ pos=”center” name=”Ms Nhung” company=”TÍN LUẬT®”]

[gap height=”10px”]

Chuyên viên

VŨ PHƯƠNG HIỀN

Hotline: 0933 000 759

Mail: nhanhieu.tinluat@gmail.com

 

 

[/testimonial]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row col_bg=”#1e73be”]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”]

[title style=”center” text=”SỞ HỮU TRÍ TUỆ TÍN LUẬT®” tag_name=”h1″ color=”rgb(251, 249, 249)” icon=”icon-map-pin-fill” size=”99″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

điện thoại: 028.6270 5500 – 028.6270 5511- 028.6270 5522- 028.6270 5533

Hotline: 0901 000 259 – 0901 000 559 – 0901 000 759 – 0901 000 959

 

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px” height=”0px” margin=”1px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Vp HCM: 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Vp HN: Tầng 12, toà nhà 319 Tower, số 63 Lê văn Lương, Trung Hoà, Cầu giấy, hà Nội

 

[/col]

[/row]

[/section]