Bản quyền Tác giả

Banner background

Bản quyền Tác giả

  •  29-03-2021

Cũng giống như đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, logo của doanh nghiệp, việc đăng ký bản quyền là cơ sở pháp lý quan trọng để chống lại những hành vi làm nhái, làm giả, những hành vi vi phạm quyền tác giả dẫn đến những thiệt hại cả về mặt tiền bạc cũng như về uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Việc đăng ký bản quyền tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý nghĩa vô cùng quan trọng:    

– Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. 

– Thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan; công bố trên Công báo về quyền tác giả; công khai trên “Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam” hằng năm; và đưa lên trang website quyền tác giả Việt Nam.

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được coi là bằng chứng về quyền tác giả đối với tác phẩm, tạo thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng tác phẩm, chuyển quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền tác giả, đặc biệt khi có tranh chấp. 

Đối tượng đăng ký bảo hộ bản quyền:

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng (logo, nhãn hiệu);

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu;

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoạc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; 

Hồ sơ cần cung cấp:

 – Thông tin về tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

 – Thông tin về tác phẩm: tên đầy đủ, nội dung tóm tắt, thời điểm sáng tác…

 – Các thông tin khác: chuyển nhượng quyền tác giả, thừa kế… 

Thời gian đăng ký: 30 – 45 ngày. 

Tín Luật sẽ làm gì cho bạn:

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả.

– Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả.

– Tư vấn cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.

– Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền.

– Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền.

– Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Phát triển bởi SWS
Facebook Page
Zalo Official Account